Dla mediów

Tomasz Głogowski - podstawowe informacje biograficzne

Urodził się 30 grudnia 1974 roku w Tarnowskich Górach, gdzie nadal mieszka. Ukończył szkołę podstawową nr 9 oraz technikum elektroniczne w tym mieście. Studiował w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Filologicznym. W czasie studiów zorganizował pięć konferencji śląskoznawczych pracowników naukowych i studentów. Za "niekonwencjonalne odkrywanie Śląska wśród młodzieży akademickiej, wielość inicjatyw i konsekwencję poczynań", otrzymał prestiżową Nagrodę im. Wojciecha Korfantego przyznaną przez Związek Górnośląski. Po uzyskaniu tytułu magistra filologii polskiej (praca Bikiniarstwo jako zjawisko społeczne i literackie. W kręgu Leopolda Tyrmanda), rozpoczął studia doktoranckie. W tym czasie prowadził zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Rybniku.

Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskał w roku 2003 broniąc dysertację Pismo "śląskiego Października". Tygodnik społeczno-kulturalny "Przemiany" (1956-1957). W roku 2002 został radnym Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. W tym czasie pracował w Akademii Polonijnej w Częstochowie.

Od 2003 roku jest Przewodniczącym Koła Tarnowskie Góry Platformy Obywatelskiej RP We wrześniu 2005 został wybrany posłem na Sejm RP z okręgu gliwickiego uzyskując 6.812 głosów. W V kadencji Sejmu pracował w komisjach - Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisji do spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej. W wyborach w październiku 2007 roku ponownie wszedł do Sejmu, z wynikiem 20.744 głosów.

Trzykrotnie wybierany do Sejmu przez mieszkańców gliwickiego okręgu wyborczego – we wrześniu 2005,  październiku 2007 i 2011 roku. W Sejmie VII kadencji - wiceprzewodniczący Komisji ds. Regulaminowych i Spraw Poselskich, członek Komisji ds. Unii Europejskiej, przewodniczący Polsko-Chorwackiej Grupy Parlamentarnej.

W latach 2006-2010 zasiadał w Radzie Programowej Polskiego Radia S.A.