Praca naukowa

Pisanie i publikowanie to jeden z głównych „obowiązków” filologa. W ciągu kilku lat starałem się wywiązać z niego w miarę rzetelnie :-) – uzbierało się kilka różnorodnych wydawnictw. Przedstawiam tu niektóre z nich. Chętnie zapoznam się z opiniami czytelników.

Recenzje

Mówi się, że recenzenci to niespełnieni literaci. Nie wgłębiając się w takie dywagacje przedstawiam kilka recenzji - zarówno poetyckich tomików, jak i literaturoznawczych wydawnictw:


Kobiety o Tyrmandzie [rec. J. Pasterska: Świat według Tyrmanda. Przewodnik po utworach fabularnych. Rzeszów 2000 oraz I. Iwasiów; Opowieść i milczenie. O prozie Leopolda Tyrmanda. Szczecin 2000]. "Pamiętnik Literacki" 2004, nr 1.
 

Tyrmand feministyczny. [rec. I. Iwasiów: Opowieść i milczenie. O prozie Leopolda Tyrmanda. Szczecin 2000]. "Śląsk" 2002, nr 1.

 

Poezja obserwacji. [ rec. W swoją stronę. Antologia młodej poezji Śląska i Zagłębia. Katowice 2000]. "Gazeta Uniwersytecka" 2000, nr 3.

Przygoda z poezją dokumentalną. [rec. P. Lekszycki: Wiersze przygodowe i dokumentalne, Białystok 2001]. "Kartki" [Białystok] 2001, nr 25.
Zmieniony: niedziela, 13 grudnia 2009 23:56