Kim jestem

.

PRYWATNIE

Urodziłem się w 1974 roku w Tarnowskich Górach, gdzie nadal mieszkam. Tarnogórzaninem i Ślązakiem jestem od urodzenia, ale i z przekonania (choć moje babcie i dziadkowie przyjechali do miasta gwarków z różnych stron Polski). Miejsce zamieszkania ukształtowało moje cechy charakteru i wpłynęło na to, czym się zajmuję (organizacja konferencji śląskoznawczych w Uniwersytecie Śląskim, działalność społeczna i polityczna). W 2005 roku ożeniłem się z Anią, w październiku 2007 roku urodziła się nasza córeczka Iga, w lipcu 2009 kolejna - Jagoda, a w maju 2013 na świat przyszedł Staś.

WYKSZTAŁCENIE

Edukację zaczynałem w Tarnowskich Górach - po Szkole Podstawowej nr 9 wybrałem Technikum Elektroniczne w "Mechaniku". Później były studia w Uniwersytecie Śląskim - filologia polska.

PRACA NAUKOWA

Po obronie pracy magisterskiej Bikiniarstwo jako zjawisko społeczne i literackie. W kręgu Leopolda Tyrmanda pozostałem na uczelni. Po czterech latach studiów doktoranckich i obronie dysertacji Pismo "śląskiego Października". Tygodnik społeczno-kulturalny "Przemiany" (1956-1957) otrzymałem tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.
Prowadziłem zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Śląskim (w Katowicach i ośrodku w Rybniku) oraz w Akademii Polonijnej w Częstochowie.

POLITYKA

Jeżeli chce się mieć prawdziwy wpływ na miejsce, w którym się żyje, trudno unikać polityki.
Wierzę, że dzięki działalności politycznej można kreować rzeczywistość i robić wiele dobrego. Działalnością społeczną zajmuję się już od kilku lat. Jej początki wiązały się z przywiązaniem do „ojczyzny najbliższej” – Górnego Śląska i działalnością w Związku Górnośląskim. Od roku 1998 jestem członkiem Związku Górnośląskiego.

Bardzo dobrze wspominam trzy lata w Radzie Miejskiej w Tarnowskich Górach (2002-2005), podczas których udało nam się naprawić miejskie finanse i zrealizować wiele pożytecznych rzeczy.

W 2003 roku wstąpiłem do Platformy Obywatelskiej RP, przekonany, że jest to partia potrzebna Polsce, mająca program skupiający się na najważniejszych problemach kraju. Z upływem czasu to przekonanie jest we mnie coraz większe. Od lutego 2004 r kieruję, już drugą kadencję tarnogórskim Kołem PO. Zapraszam na jego stronę www.tarngory.platforma.org .

Trzykrotnie byłem wybierany do Sejmu przez mieszkańców gliwickiego okręgu wyborczego – we wrześniu 2005,  październiku 2007 i 2011 roku.
Informacje o mojej pracy poselskiej można odnaleźć w dziale Sejm.

WYRÓŻNIENIA

W 1997 roku otrzymałem przyznawaną przez Związek Górnośląski Nagrodę im. Wojciecha Korfantego przyznaną za "niekonwencjonalne odkrywanie Śląska wśród młodzieży akademickiej, wielość inicjatyw i konsekwencję poczynań." W ten sposób doceniono przede wszystkim cykl pięciu konferencji śląskoznawczych organizowanych przeze mnie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

20 września 2012 r. w Pałacu w Rybnej podczas Gali "Przyjaciel Kolejarzy Śląska” uhonorowano mnie srebrną odznaką za „tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju transportu kolejowego na terenie Śląska”. Sprawy śląskiej kolei zawsze były mi bliskie, przez co otrzymane wyróżnienie cieszy mnie tym bardziej, a nagrodę rozumiem jako zobowiązanie do dalszej pracy w tym kierunku.