100 dni rządu premier Ewy Kopacz

Więcej pieniędzy na budowę żłobków, wsparcie dla polskiego górnictwa, sukces na szczycie klimatycznym w Brukseli – to tylko niektóre z efektów pracy premier Ewy Kopacz w ostatnich tygodniach. Prezentujemy podsumowanie najważniejszych działań zrealizowanych podczas 100 dni rządu.

Rodzina

Wykonane zadania:

Przyjęcie ustawy o Karcie Dużej Rodziny i nowych zniżek dla rodzin wielodzietnych

O Kartę Dużej Rodziny wystąpiło już ponad 720 tys. osób, a odebrało ponad 590 tys. Rodzina posługująca się Kartą może korzystać z oferty 1500 podmiotów zgłoszonych przez prawie 460 partnerów oferujących zniżki w zakresie kultury, sportu, wypoczynku, telekomunikacji, bankowości, artykułów spożywczych i odzieżowych, książek i podręczników oraz usług medycznych. Od 1 stycznia 2015 r. rodzinom z co najmniej trójką dzieci, posiadającym Kartę Dużej Rodziny, przysługuje 37% ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Posiadacze Karty są także uprawnieni do ulgi w opłacie paszportowej: 75% w przypadku dzieci oraz 50% dla rodziców. Ponadto dużym rodzinom przysługuje zwolnienie z opłat za wstęp do parków narodowych oraz za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego przy staraniu się o przyznanie Karty. Projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny został przyjęty przez rząd 25 listopada 2014 r.

Seniorzy

Wykonane zadania:

Wprowadzenie korzystniejszych zasad waloryzacji rent i emerytur w 2015 r.

1 marca 2015 r. nastąpi kwotowo-procentowa waloryzacja emerytur i rent na poziomie min. 36 zł dla świadczeń poniżej 3333 zł. Gdyby zastosować wyłącznie procentowy systemem waloryzacji, obowiązujący m.in. w 2014 r., najniższa emerytura wzrosłaby jedynie o ok. 9 zł. Z szacunków resortu pracy wynika, że wprowadzone zmiany sposobu waloryzacji w 2015 r. to koszt ok. 1,8 mld zł, a łącznie na waloryzację emerytur i rent trafi w tym roku ok. 3,7 mld zł. Projekt nowelizacji ustawy dotyczący waloryzacji został przyjęty przez rząd 30 września 2014 r.

Armia i bezpieczeństwo

Wykonane zadania:

Wprowadzenie wyższych premii za dłuższą służbę oficerów i podoficerów

Od 2015 r. dodatkowe 39 mln zł będzie przeznaczone dla żołnierzy jako premia za dłuższą służbę oficerów i podoficerów. Nowe rozwiązanie promuje dłuższy okres służby żołnierzy zawodowych. Rozporządzenie ministra obrony narodowej weszło w życie 4 grudnia 2014 r.

Sprawy regionalne

Wykonane zadania:

Kontrakty Terytorialne

Od października do grudnia 2014 r. rząd podpisał z samorządami 16 Kontraktów Terytorialnych. Dokumenty określają priorytetowe inwestycje, które będą finansowane z pieniędzy z nowego budżetu UE. Szacujemy, że w latach 2014-2023 zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych na działania z zakresu polityki rozwoju w skali całej Polski może wynieść ok. 400 mld zł.

Prawo budowlane

Wykonane zadania:

Ochrona altan działkowych przed rozbiórką

Premier Ewa Kopacz podjęła decyzję o ochronie działkowych altan przed rozbiórką. Swoje wsparcie zapowiedziała podczas spotkania z działkowcami 24 listopada 2014 r. 9 grudnia 2014 r. rząd przyjął stosowną poprawkę do obywatelskiego projektu nowelizacji prawa budowlanego. Rządowe poprawki ochronią przed rozbiórką ok. 900 tys. budynków, które na podstawie dotychczasowych przepisów są samowolą budowlaną.

Infrastruktura

Wykonane zadania:

Budowa dróg

Od 1 października 2014 r. oddano do ruchu niemal 200 km dróg krajowych, w tym: 35 km autostrad, 129 km dróg ekspresowych oraz 36 km pozostałych dróg krajowych. Od 1 stycznia 2014 r. do użytku oddano 225,75 km dróg ekspresowych, 61,6 km autostrad oraz 2 obwodnice. Podpisano także umowy na 298,8 km dróg ekspresowych. 22 grudnia 2014 r. do konsultacji publicznych został skierowany projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Uwagi można zgłaszać do 30 stycznia 2015 r. W połowie stycznia 2015 r. odbędzie się konferencja konsultacyjna dotycząca projektu Programu.

Przyjazna administracja

Wykonane zadania:

Zatwierdzenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

8 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych trafi na realizację takich celów, jak: zwiększenie dostępu do spraw administracyjnych online, możliwość korzystania z usług elektronicznej administracji w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie, dostęp do elektronicznych usług z zakresu zdrowia, edukacji, zamówień publicznych, sądownictwa, itp. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 8 stycznia 2014 r.

Rolnicy

Wykonane zadania:

Zatwierdzenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Polska jest jednym z trzech krajów, które zakończyły negocjacje. Do wykorzystania jest 13,5 mld euro, które zostaną przeznaczone m.in. na modernizację i zwiększanie konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 15 kwietnia 2014 r.

Ochrona środowiska

Wykonane zadania:

Recykling pojazdów i likwidacja opłaty recyklingowej

2 grudnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na podstawie nowych przepisów osoby indywidualne zostaną zwolnione z opłaty recyklingowej – w wysokości 500 zł – płaconej obecnie za każdy używany pojazd sprowadzony do Polski. Zgodnie z projektem wszyscy wprowadzający pojazdy na polski rynek (np. dealerzy samochodowi, właściciele komisów) będą musieli zapewnić sieć zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (mają ją tworzyć stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów).

Uczniowie, młodzież, studenci

Wykonane zadania:

Likwidacja „śmieciowego jedzenia” w szkołach od 1 września 2015 r.

1 września 2015 r. chipsy, słodkie napoje, fast foody i inne rodzaje niezdrowej żywności znikną ze szkolnych sklepików. Zakaz podawania, sprzedaży oraz reklamowania niezdrowej żywności będzie obowiązywać w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz innych placówkach oświatowo i opiekuńczo-wychowawczych. Sejm przyjął nowelę ustawy dotyczącą likwidacji „śmieciowego jedzenia” w szkołach 23 października 2014 r., a prezydent podpisał ją 17 grudnia 2014 r.

Sprawy międzynarodowe

Wykonane zadania:

Sukces Polski na szczycie klimatycznym w Brukseli

Dzięki skutecznym negocjacjom Polakom nie grozi drastyczna podwyżka cen energii po roku 2020. W ramach uzgodnień nowego pakietu klimatyczno-energetycznego UE udało się m.in. utrzymać system darmowych pozwoleń na emisję CO2 dla sektora elektro-energetycznego do 2030 r. Szczyt klimatyczny w Brukseli odbył się 24 października 2014 r.

Finanse publiczne

Wykonane zadania:

Przyjęcie budżetu na rok 2015

W tym roku deficyt spadnie poniżej 3% PKB. Tym samym Polska wyjdzie z procedury nadmiernego deficytu. Dużo niższym deficytem, niż planowano, zamyka się budżet państwa w 2014 r. To efekt dobrej realizacji budżetu, ale także wynik racjonalnej i oszczędnej polityki wydatkowej. Projekt ustawy budżetowej został przyjęty przez rząd 24 września 2014 r.

Pacjenci

Wykonane zadania:

Wdrożenie pakietu onkologicznego i kolejkowego

Od 1 stycznia 2015 r. pacjenci z nowotworami złośliwymi są leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Zwiększył się dla nich dostęp do leczenia i badań diagnostycznych. Od momentu, gdy pacjent z podejrzeniem nowotworu zostanie wpisany na listę osób oczekujących na konsultację specjalisty, do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 9 tygodni. Zwiększył się także dostęp do lekarzy specjalistów dla wszystkich pacjentów. Listy oczekujących do lekarza specjalisty są prowadzone elektronicznie i aktualizowane raz w tygodniu. Pacjent może sprawdzić na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie najszybciej przyjmie go specjalista albo może uzyskać taką informację telefonicznie, dzwoniąc do NFZ. Dzięki temu, że można zapisać się tylko na jedną listę oczekujących, zniknie zjawisko sztucznego wydłużania kolejek przez osoby, które czekały w kilku kolejkach na to samo świadczenie, blokując terminy i nie odwołując wizyt. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 10 czerwca 2014 r.

Inwestycje, przemysł, bezpieczeństwo energetyczne

Wykonane zadania:

mowy w ramach programu „Inwestycje Polskie”

Od 22 września do końca 2014 r. zostały podpisane 23 umowy. Łączna wartość zaangażowania BGK i PIR w projekty wyniosła blisko 4,5 mld. Wśród zawartych umów znalazła się m.in.: umowa kredytu terminowego dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. do kwoty 256 mln zł i umowa z PGE na współfinansowanie programu inwestycyjnego oraz bieżącej działalności.

Przedsiębiorcy

Wykonane zadania:

Ustawa antykryzysowa dla firm, które straciły na embargu

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie składek na ZUS – na taką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy stracili na blokadzie eksportu polskich towarów do Rosji. Ze wsparcia w łącznej kwocie do 500 mln zł będą mogły skorzystać firmy z branży handlowej, przetwórczej i transportowej. Rząd przyjął projekt ustawy 16 grudnia 2014 r. Planowane wejście w życie ustawy – 1 lutego 2015 r.

Górnicy

Wykonane zadania:

Dialog z górnikami

Pod koniec września osiągnięto porozumienie w sprawie protestów w kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu. W rozwiązanie problemu zaangażowała się premier Ewa Kopacz. Zapewniono przedłużenie działania kopalni i zagwarantowano pracownikom zatrudnienie w innych zakładach. 18 listopada premier spotkała się z przedstawicielami central związkowych działających przy Kompanii Węglowej i zadeklarowała, że w grudniu zostaną wypłacone zaległe pensje i świadczenia okolicznościowe z okazji „Barbórki” – obie zapowiedzi zostały zrealizowane. 18 listopada premier Ewa Kopacz powołała również pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Policja

Co przed nami?

Nowe zasady naliczania dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy

W MSW trwają prace nad zmianą zasad naliczania dodatku za wysługę lat, które mają motywować i zachęcać funkcjonariuszy resortu do dłuższego pozostawania w służbie. Zmiany obejmą funkcjonariuszy wszystkich służb podległych MSW – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu – i wejdą w życie w 2015 r.

Kultura

Wykonane zadania:

Rekordowy budżet na kulturę

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2015 r. będzie przeznaczone 3 mld 266 mln zł. W porównaniu z rokiem 2014 to 10 procentowy wzrost i osiągnął najwyższy w historii poziom. Zbliżamy się do 1% z budżetu na kulturę czyli realizacji najważniejszego postanowienia umowy społecznej zawartej z Obywatelami Kultury. Oprócz środków z budżetu państwa przeznaczamy także środki, funduszy celowych oraz z budżetu środków europejskich. Dzięki temu łączna, rekordowa kwota wydatków na kulturę w 2014 r. wynosi 3 803,0 mln zł.